Følling Kalkbrudd

FØLLINGKALK – GODKJENT SOM GJØDSELPRODUKT / JORDBRUKSKALK

Kalken med handelsnavn Føllingkalk er godkjent/registrert av mattilsynet i desember 2015 og CE merket som handelsvare 20. januar 2016.

Priser:

  • ferdig spredt i Steinkjer kommune er: kr. 295.- pr tonn
  • ferdig opplastet i Følling for egen spredning: kr. 110.- pr tonn
    (opplasting mellom kl 0700 – 1500)
  • Transport innen Steinkjer Kommune: kr. 90.- pr tonn

Pris er forutsatt minstevolum på leveranse 15 tonn.

Andre godkjente steinprodukt fra Følling kalkbrudd:

Knust Samfengt 0/6 – 0/11 mm (strøsand)
Knust samfengt 0/18 – 0/32 mm
Knust 3/8 mm
Knust 4/22 mm
Knust 22/122 mm
For nærmere informasjon ta kontakt med Bjørn Aakre tlf 98226446 mail bjorn.aakre@oekne.no
eller kontoret tlf 900 85 887

Registrering av gjødselsprodukt

Produktblad 03mm Føllingkalk