Følling Kalkbrudd

FØLLINGKALK – GODKJENT SOM GJØDSELPRODUKT / JORDBRUKSKALK

Kalken med handelsnavn Føllingkalk er godkjent/registrert av mattilsynet i desember 2015 og CE merket som handelsvare 20. januar 2016.

Priser eks mva:

  • ferdig opplastet i Følling for egen spredning: kr. 182 pr tonn
    (opplasting mellom kl 0700 – 1500)
  • ferdig spredt med lastebil/traktor med spreder i Steinkjer kommune med Verran og Inderøy til Skarnsundbrua er: kr. 358.- pr tonn
  • ferdig spredt med lastebil i Snåsa, Namdalseid, Verdal kr. 476,- pr. tonn
  • ferdig spredt med lastebil i Grong/Harran kr. 512,- pr. tonn
  • ferdig spredt med lastebil i Namsskogan kr. 542,- pr. tonn
  • ferdig spredt med lastebil i Levanger kommune til og med Skogn kr. 476 pr. tonn

Pris er forutsatt minstevolum på leveranse 15 tonn.

Andre godkjente steinprodukt fra Følling kalkbrudd:

Knust Samfengt 0/6 – 0/11 mm (strøsand)
Knust samfengt 0/18 – 0/32 mm
Knust 3/8 mm
Knust 4/22 mm
Knust 22/122 mm
For nærmere informasjon ta kontakt med Bjørn Aakre tlf 98226446 /Ketil Verstad  90760350
eller kontoret tlf 900 85 887

Registrering av gjødselsprodukt

Produktblad 03mm Føllingkalk