Vintervedlikehold

Foruten Funksjonskontrakten med Veidekke Drift og Vedlikehold, har vi kontraktfestede avtaler om vintervedlikehold med både næringsdrivende og private i Steinkjer-området. Vintervedlikehold kan være snørydding, bortkjøring snø, strøing og vårkosting. Utføres i all hovedsak med hjullaster.