Volvo FH13 480 tippbil

Volvo FH13 480 tippbil med dumperkasse og trippel dumperkjerre. 2008-modell