Transport av eksplosiver

Bil og henger er godkjent for transport av eksplosiver.